Terms and conditions

FORRETNINGSBETINGELSER

  1. GENERELLE BETINGELSER

Disse forretningsbetingelser for Tini Owild gør sig gældende pr. 1. juli 2020.

Produkter og tjenester udbydes af:

Tini Owild,
Flensborggade 36,
CVR 25 53 37 63
tlf. 33261708, info@stylewise.dk

Enhver ydelse fra Tini Owild til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Tini Owild skriftligt har accepteret disse.

Tini Owild forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil Tini Owild bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Tini Owilds skøn.

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

  1. PRISER, BETALING OG LEVERING

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, med mindre andet eksplicit er nævnt. Du kan betale med VISA Dankort og Mastercard. Der er ingen risiko forbundet med denne betalingsform, da den foregår via en sikker og krypteret forbindelse. Det betyder, at ingen kan aflæse informationer under transaktionen af din betaling.

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

Produkterne bliver leveret digitalt, via e-mail eller afholdes som kurser eller arrangementer. Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, eller på bestemte datoer, som Kunden er informeret om ved køb.

Digitale produkter kan generelt downloades og bruges til privat brug. Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret mailoplysninger. Tini Owild kan ikke holdes ansvarlig for mails, Kunden ikke har modtaget.

  1. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Tini Owild og associerede brands.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Kursusmaterialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir e.l. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf.

Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Tini Owild. Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Tini Owild intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.

Tini Owild er ikke ansvarlig for handlinger udført på servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i kursusmaterialet. Kurser afholdes på kundens softwarelicenser. Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende kursus.

Kursister har ubegrænset adgang til materialet på e-kurser og uddannelse, og så længe virksomheden eksisterer og er i Tini Owilds ejerskab, vil vi tilstræbe ubegrænset adgang for nuværende og tidligere kursister.

  1. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Digitale produkter

Som privatkunde har du 14 dages fortrydelsesret på køb af digitale online produkter i henhold til forbrugeraftalelovens § 18. Dette gælder indtil tidspunktet, hvor download/brug af produktet begyndes.

Som erhvervskunde er der ingen fortrydelsesret på køb af digitale online produkter. Kurser, workshops, uddannelser og events Afbestilling skal ske skriftligt på mail til info@stylewise.dk eller nedenstående adresse.

Ved enhver afbestilling, uanset tidspunkt, beregnes et gebyr på minimum 15% af uddannelsesafgiften, som fratrækkes det beløb, der refunderes i forbindelse med afbestilling.

  • Ved framelding mere end 4 uger før 1. kursusdag betales 15 % af uddannelsesafgiften, dvs. der alene sker tilbage- betaling af 85 % af den indbetalte uddannelsesafgift
  • Ved framelding mindre end 4 uger til 1. kursusdag kræves samlet 50% i gebyr, dvs. der sker alene tilbagebetaling af 50 % af den indbetalte uddannelsesafgift.
  • Ved framelding mindre end 21 dage til 1. kursusdag gives der ingen refusion.

På digitale on-line produkter og specielle tilbud er der ingen returret.


Fysiske produkter, kurser, foredrag
I tilfælde af for få tilmeldinger til fysiske kurser tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Har Kunden købt billet til foredrag og bliver forhindret i at deltage, refunderes billetten ikke.

Købte gavekort refunderes ikke, men kan efter særlig aftale med Tini Owild byttes til en anden ydelse. Skulle der være en difference i pris refunderes dette ikke.

På digitale on-line produkter og specielle tilbud er der ingen returret.

  1. DATABEHANDLING

Tini Owild foretager registreringen af Kundens personoplysninger med det ene formål at kunne levere varen til Kunden.

Personoplysninger registreres hos Tini Owild og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Den dataansvarlige er Tini Owild. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Tini Owild vil ikke på nogen måde bliver videregivet eller solgt til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Tini Owild har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden.

Disse rettigheder har Kunden efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Tini Owild via e-mail til info@stylewise.dk

Cookies

På stylewise.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan afhænger af den anvendte browser.

Logstatistik

Tini Owild bruger en logstatistik på stylewise.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvor og hvornår websitet forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere stylewise.dk

  1. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som nedlukning af firma, nedlukning af samarbejdspartners firma, krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Tini Owild på tidspunktet for salg af det pågældende kursus.

  1. ANSVARSFRASKRIVELSE

Tini Owild kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse salg af varer og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.